ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ι. ΑΚΙΝΗΤΑ.


• Νομικές συμβολές και υπηρεσίες στον τομέα των ακινήτων (διαμέρισμα, οικία, οικόπεδο, αγροτεμάχιο κλπ).
• Σύνταξη και παράδοση στον πελάτη Έκθεση Ελέγχου Τίτλων ιδιοκτησίας, Βαρών και Διεκδικήσεων στο Υποθηκοφυλακείο και Κτηματολόγιο.
• Έκδοση κινηματογραφικών αποσπασμάτων και λοιπών αναγκαίων εγγράφων για την τράπεζα, συμβολαιογράφο κλπ.
• Εκπροσώπηση κατά τη υπογραφή του αγοραπωλητήριου συμβολαίου.
• Συμβουλές, σύνταξη και εκπροσώπηση οικοπεδούχων και εργολάβων κατά τη σύναψη εργολαβικών συμβολαίων.
• Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, άρση προσημείωσης υποθήκης.
• Διεκδικητική αγωγή ακινήτου, αγωγή και ασφαλιστικά μέτρα για την προστασία της κατοχής και της νομής.
• Αγωγή/αίτηση για διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών (εμβαδού ακινήτου, τίτλου κυριότητας, αγνώστου ιδιοκτήτη, ληξιαρχικών στοιχείων, ποσοστού συγκυριότητας, εμπράγματου δικαιώματος, θέση στάθμευσης κλπ).
• Εκπροσώπηση και πλήρη διαχείριση ακινήτων για λογαριασμό ιδιοκτητών με μόνιμη κατοικία στο εξωτερικό ή στην επαρχία/Αττική καθώς και πλήρη έγγραφη λογοδοσία προς τους ιδιοκτήτες-εντολείς.Πίσω