ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ


Το γραφείο μας στο πλαίσιο των εντολών από τους πελάτες του λαμβάνει γνώση προσωπικών δεδομένων και εμπιστευτικών έγγραφων.

Στο γραφείο μας ισχύει αυστηρά και απαρέγκλιτα προστασία όλων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το νόμο και την προσωπική μας ηθική και δεοντολογία.

Κανείς άλλος, πλην των μελών του γραφείου μας, δεν έχει σε καμία περίπτωση και με κανέναν τρόπο πρόσβαση στα δεδομένα αυτά.