ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ:


Α. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ.
Β. ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ.
Γ. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ.
Δ. ΔΙΚΑΙΟ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ.
Ε. ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ.
ΣΤ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ.
Ζ. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ.
Η. ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ-ΤΕΙ.
Θ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.
Ι. ΑΚΙΝΗΤΑ.