ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ.

• Απόφοιτος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (1995).
• MASTER από το Πανεπιστήμιο του Essex-Αγγλία στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο με διπλωματική διατριβή τις Αγωγές Αποζημίωσης κατά του Δημοσίου για παραβίαση Δικαιωμάτων απονεμόμενων σε Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα από Εθνικούς και Κοινοτικούς Κανόνες Δικαίου.
• Δικηγόρος από το 1999.
• Νομικός Σύμβουλος-Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» (2010-σήμερα).
• Επικεφαλής Νομικής Υπηρεσίας του ιστορικού Μουσικού και Δραματικού Συλλόγου-Ωδείον Αθηνών 1871 (2012 έως σήμερα).
• Πληρεξούσιος Δικηγόρος της Ανώνυμης εταιρίας εμπορίας Πετρελαιοειδών ΕΚΟ ΑΒΕΕ (2005-έως σήμερα).
• Πληρεξούσιος Δικηγόρος της Βιομηχανίας Εμπορίας Μαρμάρων ΣΜΙΛΗ ΑΕ (2006-έως σήμερα).
• Πληρεξούσιος Δικηγόρος του ΟΤΑ Δήμος Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΩΤΣΙΑΡΙΔΗ.

• Απόφοιτος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.
• Δικηγόρος από το 2008.
• MASTER Εργατικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.ΜΑΡΙΑ ΧΡ. ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ.

• Απόφοιτος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.
• Δικηγόρος - Μέλος του ΔΣΑ από το 2013.
• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Δημόσιο Δίκαιο της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών - Διπλωματική Διατριβή στο Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων.ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ.

• Απόφοιτος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.
• Δικηγόρος από το 2007.
• Δικαστική Γραφολόγος-Μέλος του British Academy of Graphology.ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ.

• Απόφοιτος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Θράκης.
• Δικηγόρος – Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2015.
• Γνωρίζει Αγγλικά, Γαλλικά και Ισπανικά.