ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ


Στην προσπάθειά μας να παρέχουμε ταχύτατα και σε πρώιμο στάδιο συμβουλές και κατευθύνσεις, ώστε να μην οδηγούνται οι πελάτες μας σε καταστάσεις που δεν ανατρέπονται σε επόμενα στάδια της υπόθεσης, το γραφείο μας παρέχει τη δυνατότητα να έλθετε σε επικοινωνία μαζί μας και δια μέσου της ηλεκτρονικής φόρμας ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή fax, από το μέρος που βρίσκεστε, χωρίς να μετακινηθείτε.

Η χρήση της υπηρεσίας αυτής δεν δεσμεύει τον ερωτώντα και δεν του δημιουργεί καμία οικονομική ή άλλη υποχρέωση.

Παρακαλούμε τους χρήστες:
1) Να μας γνωρίσετε απαραίτητα το όνομα και επώνυμό σας καθώς και έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου σας [Το Γραφείο μας δεν θα απαντήσει σε ανώνυμες επιστολές-ερωτήσεις] και
2) Να θέσετε συνοπτικά και με ακρίβεια το θέμα και ακολούθως το ερώτημά σας, ώστε να είμαστε σε θέση να απαντήσουμε ως πρέπει.

Σύμφωνα με το νόμο αλλά και την δεοντολογία του δικηγορικού λειτουργήματος, αμφότερα τα οποία το γραφείο μας σέβεται απόλυτα, δεν επιτρέπεται καμία αναφορά σε αμοιβές στις ιστοσελίδες των δικηγόρων. Παρακαλούμε, συνεπώς, για να ενημερωθείτε για το θέμα της αμοιβής, η οποία επίσης σύμφωνα με το νόμο προ-συμφωνείται ελεύθερα μεταξύ του πελάτη και του δικηγόρου, είτε σε συγκεκριμένο ποσό είτε σε ποσοστό επί όποιου ποσού εισπράξει ο πελάτης και μόνο σε περίπτωση επιτυχίας της υπόθεσής του, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.