ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ ΣΔΟΕ-ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΜΩΣ Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΟΥΛΕΥΜΑ

ΣτΕ 1260/2015

Δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων - Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) -Αντισυνταγματικότητα διατάξεων περ. ε' παρ. 5 άρθ. 30 Ν. 3296/2004 - Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων με βούλευμα -.

Έχει κριθεί με την 3316/2014 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ ότι το κατά τη διάταξη του άρθρου 30 παρ. 5 περ. ε του ν. 3296/2004 μέτρο της δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών και οποιουδήποτε είδους περιουσιακών στοιχείων, συνεπαγόμενο σοβαρή επέμβαση σε συνταγματικώς προστατευόμενα αγαθά του ελεγχόμενου προσώπου και ειδικότερα στα περιουσιακά δικαιώματα και την οικονομική και επαγγελματική ελευθερία του, αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 1, 17 παρ. 1 και 25 παρ. 1 του Συντάγματος και του άρθρου 1 Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α. Συνεπώς, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η προσβαλλόμενη πράξη του Προϊσταμένου της Περιφερειακής Διευθύνσεως Κεντρικής Μακεδονίας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), με την οποία αποφασίσθηκε η δέσμευση του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας της αιτούσης στερείται νομίμου ερείσματος και πρέπει να ακυρωθεί. Η ακύρωση της ανωτέρω διοικητικής πράξεως, πάντως, δεν αίρει την επιβληθείσα με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της αιτούσης.
Πίσω