ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

Θ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.


• Πλήρης υπεράσπιση και εκπροσώπηση ασθενών-θυμάτων ιατρικών λαθών και συγγενών ασθενών σε αστικό και ποινικό επίπεδο [αγωγές αποζημίωσης θυμάτων, ψυχική οδύνη, ηθική βλάβη, αποκατάσταση κάθε είδους ζημίας].
• Συμβουλές και καθοδήγηση στο προ της άσκησης της αγωγής στάδιο [Συλλογή εγγράφων, παραστατικών, ζητήματα ιατρικού απορρήτου, υποχρέωσης ενημέρωσης ασθενούς, λήψη συναίνεσης ασθενούς κλπ].
• Άμεση συνεργασία και επί τόπου συμβουλές από ομάδα ιατρών όλων των ειδικοτήτων.
• Συμβουλές σχετικά με την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, ζητήματα γεννητικού υλικού, παρένθετης μητέρας κλπ.Πίσω