ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΣΤ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ


• Ρύθμιση σχέσεων μεταξύ συζύγων, άσκηση ασφαλιστικών μέτρων για επιμέλεια και διατροφή.
• Ρύθμιση περιουσιακών ζητημάτων μετά το γάμο, αγωγές συμμετοχής στα αποκτήματα του γάμου.
• Συναινετικό και κατ’ αντιδικία διαζύγιο.
• Υιοθεσίες.
• Αναγνώριση πατρότητας τέκνου, προσβολή πατρότητας τέκνου, ονοματοδοσία.
• Γενικώς κάθε φύσεως υπόθεση, που άπτεται του οικογενειακού δικαίου.Πίσω