ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ε. ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ


• Υπεράσπιση στο ακροατήριο σε ποινικές υποθέσεις οικονομικών εγκλημάτων [Υπεξαίρεση, απάτη, καταδολίευση κλπ], εγκλημάτων κατά της Τιμής [συκοφαντική δυσφήμηση, δια του τύπου τελούμενα εγκλήματα συκοφαντικής δυσφήμησης κλπ], Παράβασης Καθήκοντος Υπαλλήλων, Υπηρεσιακών εγκλημάτων [Απιστία στην Υπηρεσία κλπ].
• Παροχή συμβουλών, σύνταξη Υπομνημάτων και εκπροσώπηση στην Ανάκριση, Προανάκριση, εκπροσώπηση και συμβουλές εν γένει στο (πολύ σημαντικό) προ ακροατηρίου στάδιο.
• Παροχή συμβουλών, σύνταξη Υπομνημάτων και εκπροσώπηση σε όλα τα στάδια της Πειθαρχικής Διαδικασίας εναντίον Υπαλλήλων του Δημοσίου.Πίσω