ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

Δ. ΔΙΚΑΙΟ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ


• Αγωγές κατά ασφαλιστικών εταιριών/Επικουρικού Κεφαλαίου και αγωγές και μηνύσεις κατά των οδηγών των ζημιογόνων οχημάτων για την πλήρη αποζημίωση των παθόντων από Τροχαία Ατυχήματα [Ηθική βλάβη, απώλεια εισοδημάτων/Διαφυγόντα κέρδη, αξία αποκατάστασης ζημιών οχήματος, μείωση αξίας οχήματος, πάσα άλλη ζημία].
• Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων παθόντων από Τροχαία Ατυχήματα.


Πίσω